preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mladost Zagreb

Odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ovim se Zakonom uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 86/09.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 92/10.)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 105/10.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 90/11.)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 16/12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 86/12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 94/13.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 152/14.)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 7/17.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 68/18.)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 98/19.)

Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 64/20.)


Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
(Narodne novine broj 94/15.)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
(Narodne novine broj 3/17.)


Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine broj 106/13.) 

Ovom Odlukom donosi se Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine broj 104/14.)

Ovom Odlukom donosi se Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu
(Narodne novine broj 13/91.)

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak utvrdivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrđivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.


Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
(Narodne novine broj 67/14.)

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja, te sastav stručnih povjerenstava koja utvrđuju psihofizičko stanje djeteta.


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 112/10.)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja tijekom školske godine te prava obveze roditelja/skrbnika.


Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
(Narodne novine broj 132/13.)

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja učitelja, nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te obveze prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.


Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
(Narodne novine broj 24/15.)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste teškoća učenika s teškoćama u razvoju na temelju kojih učenici ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja.


Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
(Narodne novine broj 15/13.)

Ovim Pravilnikom se propisuje način provođenja programa učenja hrvatskoga jezika te provjere znanja za učenike koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik te stjecanje znanja iz materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koji su članovi obitelji radnika koji je državljanin države članice Europske unije te obavlja ili je obavljao samostalnu djelatnost, odnosno koji je zaposlen ili je bio zaposlen na području Republike Hrvatske.


Odluka o Programu hrvatskog jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
(Narodne novine broj 151/11.)

Ovom se Odlukom donosi Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik.


Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Ovim se Zakonom uređuje postupak uvrštavanja, odobravanja, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, odobrenje i uporaba pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole te financiranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava sredstvima državnog proračuna.

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 27/10.)

Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 55/11.)

Uredbu o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 101/13.)


Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
(Narodne novine broj 104/13.)

Ovim se Pravilnikom propisuje koji se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi i služe za realizaciju redovitoga nastavnog plana i programa te za samostalno učenje kod kuće.


Pravilnik načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje oštetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
(Narodne novine broj 176/03.)

Ustanove predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, učenički domovi, te ostale ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja obvezno promiču spoznaju o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži u svim aktivnostima provedbe redovite naobrazbe.


Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole

Ovim Pravilnikom propisuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga u aktivnostima vezanim uz izlete, ekskurzije i druge oblike odgojnoobrazovnih aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena osnovna ili srednja škola ili učenički dom u funkciji realizacije nacionalnoga kurikuluma i nastavnoga plana i programa.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole
(Narodne novine broj 67/14.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole
(Narodne novine broj 81/15.)


Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 47/17.)

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik svjedodžbe, uvjerenja i potvrdnice te obrazac pedagoške dokumentacije i evidencije u školskim ustanovama.


Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova
(Narodne novine broj 23/11.)

Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe vanjskoga vrjednovanja i korištenje rezultata vanjskoga vrjednovanja u školskim ustanovama.


Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji
(Narodne novine broj 61/11.)

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji
(Narodne novine broj 16/12.)


Zakon o ustanovama

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja.

Zakon o ustanovama
(Narodne novine broj 76/93.)

Ispravak Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 29/97.)

Ispravak Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 47/99.)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 35/08.)


Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
(Narodne novine broj 70/11.)

Ovom se Odlukom utvrđuju školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.


Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Ovim Pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom razrednom odjelu, broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu i broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 124/09.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 73/10.)


Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske.

Državni pedagoški standardosnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(Narodne novine broj 63/08.)

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(Narodne novine broj 90/10.)


Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020.
(Službeni glasnik Grada Zagreba broj 24/19.)


Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 
(Poveznica)


 


KORISNI LINKOVI

 

VRIJEME
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 10. 2013.

Ukupno: 725465
Ovaj mjesec: 348
Danas: 126
Oglasna ploča
CMS za škole logo
Osnovna škola Mladost Zagreb / Karamanov prilaz 3, HR-10000 Zagreb / os-mladost-zg.skole.hr / ured@os-mladost-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju